Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Febril Nötropeninin Risk Tabanlı Yönetimi: Ampirik Antibiyotiklerin Erken Kesilmesi Uygun mu?


KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., YILDIZ J., MERDİN A., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., ...More

12. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes