Çalışanların İşletmelerle Olan İlişkilerine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Çakar U.

Dayanışma, no.119, pp.50-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Dayanışma
  • Page Numbers: pp.50-55
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma günümüzün çalışma hayatında çalışanları işletmelerle olan ilişkilerinde yaşadıkları anlamsal sorunlara ilişkin eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla çalışan-işletme ilişkisinin tarihsel kökenine ve kavramsal yapısına değinilmiş ve yaşanan yabancılaşma sürecine dikkat çekilmektedir. Çalışanların iş hayatında gittikçe artan oranda karşılaştığı stres ve bunun onlara verdiği zarar ifade edilmektedir. Stresin bir parçası olan ruhsal boşluğun sistematik bir sorun olduğu belirtilmektedir. Sorunların yaratılışı ve çarelerin kısır bir şekilde birbirlerine bağlı halde olduğuna işaret edilmektedir. Piyasa işi yaklaşımlarla mevcut sorunları çözmek mümkün görünmediği ancak kısa vadeli geçici çözümler ortaya çıkabildiği belirtilmektedir. Gerek bireysel ölçekte gerekse ülkeler ölçeğinde olsun başarı hikayelerinin mevcut sorunlara dair doğrusal çözümlerin mümkün olduğu yanılsamasını doğurdukları gösterilmektedir. Sonuç olarak çalışanların içinde bulundukları ruhsal boşluğa bir çare bulunabilmesi için işletmelerin içinde bulunduğu karmaşık yapıların bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Yaklaşım, İşyerinde Ruhsallık, Kaos ve Yönetim, Çalışan-İşletme İlişkisi
-ABSTRACT-
This study aims to offer a critical view on the problems of meaning between workers and their workplaces. In order to achieve this goal, historical origins and conceptual structure of worker-workplace relation are mentioned and concerns regarding alienation is expressed.  Increasing stress in the workplace and its harmful effect on the workers is mentioned. Problem of lack of sprituality and its systematic nature is explained. The vicious relation between the cause of the problems and their solutions is given. Shallow approaches inability to  solve the problem and their solutions being short lived is explained. Linear solution possibility illusion created by both individual and country success stories is mentioned. As a result, in order to cure the lack of spirituality, the need for a holistic evaluation of the complex structures of workplaces is explained.
Keywords: Critical Approach, Spirituality in Workplace, Chaos and Management, Worker-Workplace Relation.