An In-expensive and Tabletop Measurement Apparatus for Soil Electrical Resistivity


Burak A. Ş., Önal O.

9. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2023, vol.1, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kompaksiyon kalitesini kontrol etme deneyleri, dolguların kalitesini, sıkıştırma oranını ve kuru birim hacim

ağırlıklarını belirlemede önemli rol oynar. Bu deneyler tahribatlı ve tahribatsız olacak şekilde ikiye ayrılır.

Tahribatlı deneyler, zaman alıcı ve genellikle noktasal olarak bilgi sağlarken tahribatsız deneyler pahalı değildir,

zaman tasarrufu ve geniş alanlar için bilgi sağlarlar. Bu çalışmada, zeminlerin sıkılığını belirlemek için elektriksel

direnç ölçen basit bir aparat yapılmıştır. Aparatı test etmek için %20 oranında bentonit ve %80 oranında kumdan

oluşan bir karışım hazırlanmıştır. Elektriksel direnç iki farklı şekilde ölçülmüştür; sabit sıkıştırma enerjisi altında

su içeriği yükseltilerek ve en uygun su içeriğinde sıkıştırma enerjisi artırılarak. Sabit sıkıştırma enerjisi altında su

içeriği artarken elektriksel direncin düştüğü gözlemlenmiştir. Benzer biçimde en uygun su içeriğinde

kompaksiyon enerjisi artırıldıkça elektriksel direncin belirli seviyelere kadar düştüğü bulunmuştur.