Paternalistic Leadership in Korean Small and Medium Scale Enterprises Applicability of a Turkish Paternalism Scale


Creative Commons License

Çakar U., Kim H.

İş ve İnsan Dergisi, vol.2, no.2, pp.77-90, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.18394/iid.79374
  • Journal Name: İş ve İnsan Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-90
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Social and cultural exchange between Korea and Turkey has been rapidly increasing and is expected to be accelerated for the future. Especially business exchange is interest of many people in both countries. This paper aims to provide insights for business people in Korea and Turkey to understand each country’s cultural aspects. Among different perspectives, paternalism is focused in the study. Paternalism is an important intersection of both cultures but it did not receive much attention. Even though both Turkish and Korean leaders are paternalistic, the origin of the characteristic is based on different background. The current studies of paternalism in Korea are based on Confucianism and economic crisis whereas those of Turkey are based on nomadic history, military Coup d'Etat, complicated bureaucracy, and economic instability. Using a paternalism scale developed with Turkish sample, this study measured Korean employees’ perception on paternalism and paternalistic leadership. The results showed that the scale is applicable in Korean organizations as well.

Keywords: Paternalism; Paternalistic Leadership; Korean Organizational Culture; Turkish Organizational Culture; Cross Cultural Studies 

ÖZ

Kore ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel değişimler hızlı bir şekilde artmakta ve bu artışın gelecekte daha da devam edeceği beklenmektedir. Özellikle işletme alanındaki değişimler iki ülke için önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kore ve Türkiye’deki iş dünyasına karşılıklı ülke kültürlerini anlamaları açısından yardımcı olacak içgörüler sağlamak hedeflemiştir. Bunun için önemli bir kültürel unsur olan paternalizm incelenmiştir. Paternalizm iki kültür için önemli bir kesişme noktası olmakla beraber yeterince incelenmemiş bir kavramdır. Türk ve Kore liderleri paternalist olmakla beraber, sahip oldukları bu özelliklerin arkasında farklı sebepler vardır. Kore’deki paternalizm çalışmaları Konfüçyüsçülük ve ekonomik krizin etkilerine dayanmaktayken, Türkiye’deki çalışmalar ise göçebelik geçmişi, askeri darbeler, karmaşık bürokrasi ve ekonomik istikrarsızlığa dayanmaktadır. Çalışmada Türk bir örneklem için düzenlenmiş olan bir paternalizm ölçeği kullanılarak Kore’deki çalışanların paternalizm ve paternalist liderlik üzerine olan algıları ölçülmüştür. Çalışmanın sonuçları ölçeğin Kore örgütlerinde de uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Paternalizm; Paternalist Liderlik; Kore Örgüt Kültürü; Türk Örgüt Kültürü; Kültürlerarası Çalışmalar