Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi


OTO Ö., GÜMÜŞ B., DİCLE O., SEÇİL M.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, 2000 (Peer-Reviewed Journal)