Fertiliteyi Geliştirmede Prekonsepsiyonel Bakım: İnfertil Çiftler İçin Örnek Bir Holistik Bakım Şeması


ALUŞ TOKAT M., BAŞLİ M., YANIK F., BİLGİÇ D., BAŞOĞLU M.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.623-628, 2022 (Peer-Reviewed Journal)