MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEME BAĞLAMINDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?


TATAROĞLU TAŞDAN B., ÇELİK A.

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.6, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)