USE OF FLUORESCENCE IN-SITU HYBRIDIZATION (FISH) IN MELANOCYTIC LESIONS


Çakır Y., Lebe B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.36, no.3, pp.357-368, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Dermatopatoloji pratiğinin önemli bir bölümünü oluşturan melanositik proliferasyonlar banal nevüsten melanoma kadar değişen geniş bir lezyon grubunu kapsamaktadır. Bu lezyonların bir kısmında benign ve malign ayrımı histopatolojik bulgular ile kolayca yapılırken, bir grup lezyonda ise net histopatolojik tanı verilememektedir. Son zamanlarda, bu grubu oluşturan lezyonların ayırıcı tanısında ve klinik davranışının tahmininde yardımcı bir moleküler test olarak floresan in-situ hibridizasyon (FISH) yönteminin kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır. Özellikle geniş bir prob setini (6p25, 6q23, 8q24, 9p21, 11q13) içeren FISH testi kullanımının yüksek oranda duyarlılık ve özgüllük ile ayırıcı tanıda yardımcı olabileceği ve FISH testi sonuçlarının prognoz hakkında bilgi verebileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, yanlış negatif ve yanlış pozitif FISH sonuçları göz önünde bulundurularak sonuçların mutlaka histopatolojik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu derlemede, FISH yöntemini farklı melanositik lezyon alt gruplarında, farklı kriterler ile değerlendiren çalışmalar özetlenecektir.