Erken Evre Mide Kanserlerinde HER2 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Özellikleri


DEMİR N., YAVUZŞEN T., OFLAZOĞLU U., KAZAZ S. N., SOMALI I., ÜNEK İ. T., ...More

7. ULUSAL GASTROİNTESTİNAL ONKOLOJİ KONGRESİ GİOK, Turkey, 9 - 12 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes