Kardio-pulmoner baypassta pulsatil perfüzyon akım paterninin laktat oluşumu üzerine etkileri


AKYÜREK D., DERELİ N., UĞURLU Ş. B., OTO Ö.

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KPNGRESİ, Turkey, 1 - 05 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes