İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Akademik Güdülenmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


YILDIZ M., Sezen A., YENEN İ.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.25, pp.213-239, 2007 (Peer-Reviewed Journal)