DANIŞANLARIN PSİKOTERAPİ TERCİHLERİNE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME: PSİKOTERAPİNİZİ NASIL ALIRDINIZ?


Yorulmaz O., Zörer P. B.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.134, pp.34-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 134
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/asos.64686
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.34-42
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kanıta dayalı uygulamalar yaklaşımına bağlı olarak psikoterapiyi etkileyen faktörlerden biri de danışan tercihleridir ve bu konudaki alanyazın bulguları genel anlamda danışan tercihlerinin sonucu belirleyebildiğine işaret etmektedir. Bu çalışmada ulusal alanyazında eksiklik bulunan bu konuda ülkemizdeki yetişkin bir örneklem ile psikoterapi tercihlerine özgü standardize bir ölçüm aracı kullanarak genel bir betimsel değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Yaşları 18 ile 69 arasında değişen (Ort.= 24.81, SS= 7.97) 564 katılımcıya (452 kadın, 112 erkek), psikoterapi tercihlerini sorgulayan Cooper-Norcross Tercih Envanteri (CNTE) uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ilk olarak, katılımcıların psikoterapiye dair genel anlamda bilgi sahibi olsalar da, psikoterapinin temel aldığı yönelim başta olmak üzere bazı konularda daha fazla bilgiye gereksinim duydukları izlenimini bırakmıştır. Sonuçlar ayrıca envanterin alt boyutları ve katılımcıların bazı demografik özellikleri yönünden incelendiğinde spesifik tercihler bağlamında, genelde psikoterapinin duygusal yoğunluğa odaklı olmasını istedikleri; cinsiyet açısından kadınların daha çok terapist yönlendiriciliği ve duygusal yoğunluğu, erkeklerinse günümüze odaklanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Katılımcılar arasında psikolojik sağlık alanında çalışanlar daha çok destekleyiciliği tercih ederken, daha evvel bir psikoterapi deneyimleri olmayanların terapi sürecinin daha yüzleştirici olmasını bekledikleri söylenebilir. Bu bağlamda psikoterapi tercihleri konusunda ülkemizde genel bir değerlendirme yapmayı hedefleyen bu çalışmadaki bulgular alanyazın bağlamında cinsiyet rolleri ve genel psikoterapi beklentileri doğrultusunda yorumlanabilir. Özetle, danışan tercihlerinin önemli bir etkiye sahip olduğu ve psikoterapi konusunda halkı doğru şekilde bilgilendirilmeye gereksinim olduğu söylenebilir.