Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

21. Yüzyılda Teknoloji-Eğitim İlişkisi ve Teknolojik Gelişmelerin Müzik Eğitimine Yansımaları

II. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Bireysel Ses Eğitiminde Ses Sağlığı ve Korunması

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016

Konuşma Eğitiminin Müzik Öğretmeni Adaylarının Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi

3 RD International Conference on New Trends in Education and Their Implications ICONTE 2012, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Türkiye’xxde Nitelikli Bilim İnsanı Yetiştirmenin Önemi

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2011

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Değerlendirme Formunun Önemi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2010, pp.899-905

Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4878-4886

A study of need analysis on individual voice education course for music teacher training

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4878-4886 identifier identifier

Empathic Aptitude of Prospective Teachers

30th ISPA Conference, Utrecht, Netherlands, 8 - 13 July 2008

Books & Book Chapters

SES EĞİTİMİNDE POSTÜR

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Suat Ünal, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.137-153, 2022

SES EĞİTİMİNDE SES TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları II, Ömer Tuğrul Kara, Sedat Erol, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.115-134, 2020

SES EĞİTİMİNDE REPERTUVAR

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Harun Şahin, Editor, IVPE, Cetinje, pp.112-137, 2020

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE SES EĞİTİMİ DERSİ HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Harun Şahin, Doç. Dr. Burcu Avcı Akbel, Editor, IVPE, Cetinje, pp.146-171, 2020

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

1