Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık Kömür İşletmesinde Sürekli Madencilik Sistemi İyileştirmelerinin Yatırım ve Amortismanlara Etkisinin Araştırılması

Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi IMCET 2023, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2023, vol.9786050115895, pp.495-504

Döner Kepçe Ekskavatör Kazı Sistemi İyileştirmelerinin Üretim Kapasitesine Etkisinin Araştırılması

9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2023, pp.51-60

Açık Kömür İşletmeleri Makina Planlamasında Örtü-Kazı Sistemlerinin Yatırım Analizi

8.Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 October 2021, pp.96-105

Kazı Kapasitelerine Bağlı Hidrolik Kırıcı Delme Patlatma Maliyet Analizi:Proje Örneği

7.Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.157-163

Açık İşletme Nakliye Sistemlerinde Bant Konveyörlerin Teknik ve Ekonomik Analizi: Agrega İşletmesi Örneği

7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, 24 - 25 October 2019, pp.127-135

Uzunayak Madenciliğinde Tavan Göçük Risklerinin Değerlendirilmesi

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.261-267

Mermer ocağı işletme planlamasında üretim kapasitesinin birim maliyete etkisinin araştırılması

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, pp.37-44

Açık işletme nakliyesinde kapasite ve mesafenin birim taşıma maliyetlerine etkisinin araştırılması

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.117-123

Açık işletmelerde kamyon kazaları ve risk değerlendirmesi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.131-146

Açık linyit işletmelerinde iç döküm sahalarının optimal alan kullanım planlaması ve reklamasyonu

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu ISME 2017, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.1287-1300

Maden İşletme Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım: Optimum Geçiş Derinliği

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.299-306

Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Termal Davranış Performanslarının Belirlenmesi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.586-591

Sürdürülebilir Enerji Stratejisinde Yeni Linyit Rezervlerinin Elektrik Üretim Kapasitesi Potansiyeli

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.542-547

Application of NPV method in mining investment projects

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing, 1 - 03 July 2016

Mermer Ocak Planlamasında Blok Verimliliğinin Maliyetlere Etkisinin Araştırılması

9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.507-514

Optimum Yeraltı İşletme Kapasitesinin Belirlenmesinde Net Bugünkü Değer Yöntemi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.356-362

Net Bugünkü Değer Yöntemi ile Makine Ekipman Seçimi

4.Maden MakinalarıSempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 24 May 2013

Açık Maden İşletmeciliği Nakliyesinde Kuyruk Modeli ile Verimlilik Analizi

23rd International Mining Congress & Exhibition of Turkey, Turkey, 16 - 19 April 2013

Soma Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

19th International Mining and Exhibition of Turkey, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005, pp.99-105

Books & Book Chapters

Madenciliğe Giriş 3 Baskı

DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:319, İzmir, 2015

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

60

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

70

H-Index (Scopus)

5

Project

9

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals