Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , no.Bilge Umar Armağanı, pp.425-452, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Kapsamında İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

I.ULUSLARARASI İLAÇ ve ECZACILIK HUKUKU KONGRESİ, Ankara, Turkey, 04 September 2021, pp.24

Çocuklarda bilişsel geliştiricilerin uygulanmasının hukuki boyutu

IV. Uluslararası tıp hukuku kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 January 2021

”Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesi”

ULUSLARARASI EŞYA HUKUKU SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 15 - 16 November 2019, pp.85-87

İstenmeyen Çocuktan Doğan Tazminat

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Günleri 2 - Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.84-85

“Spor Müsabakalarında Haksız Fiil”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3. Futbol Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 12 April 2016

Endikasyon Dışı İlaç Tedavisinin Hukuki Boyutu

”, Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler” Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 11 December 2015

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Hukuki Sorumluluğu

Malatya İnönü Üniversitesi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen “Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu”, 18 October 2014

Eczacının Hukuki Sorumluluğu

İVEK İlaç ve Eczacılık Hukuku, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014

Çalışma Hayatında Kadın ve Aile

”, Düzenleyen: Dokuz Eylül Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, İzmir, Turkey, 14 June 2013

Basın Özgürlüğü ve Kişilik Hakları

Goethe Enstitüsü, DAAD ile Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kişilik Hakları Sempozyumu”, 20 October 2011

Avlanma Hakkı

Yaşar Üniversitesi I. Hayvan Hakları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 May 2010

Çocukların ve Denetim Altında Bulunan Kimselerin Fiillerinden Oluşan Sorumluluk

Avrupa Hukukunun İlkeleri Çerçevesinde Hazırlanan Akit Dışı Sorumluluk Hukukunun Haksız Fiile İlişkin Hükümleri İle Türk Borçlar Kanunun Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerin Karşılaştırılması Sempozyumu, stanbul, İzmir, Turkey, 7 - 08 April 2010

Estetik Müdahalelerde Eşin Rızası

Türk Hukukunda Kadın”, Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu ve D.E.Ü ile Ege Üniversite işbirliğinde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 November 2009

Türk Hukukunda Kadın

Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 November 2009

Türk Hukukunda Boşanma” (Das Scheidungsrecht im türkischen Recht)

Der Vergleich der Rechtssysteme in Europa - Avrupa Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırması, Osnabrück, Germany, 2 - 05 February 2005

Das Recht auf Familie im Rahmen des EMRK ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı)

2003 Yaz Akademisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), 14-28 Eylül 2003, Antalya, Antalya, Turkey, 14 - 28 September 2003

Das Sorgerecht im Rahmen der EMRK (AİHS Işığında Velayet Hakkı)

Workshop für Menschenrechte, Osnabrück, Germany, 10 December 2002

AİHS Işığında Velayet Hakkı

Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Çalıştayı, Osnabrück, Germany, 10 December 2002

Begriff der Familie im türkischen Recht (Türk Hukukunda Aile Kavramı)

Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf-, und Zivilrecht, Summer School der Universitäten Dokuz Eylül- Türkei und Trier- Deutschland, İzmir, Turkey, 1 - 14 September 2002

Books & Book Chapters

Karşılaştırmalı Hukukta Hayvanların Hukuki Niteliği

in: Hayvanlar ve Hukuk, Murat Batı,Zekiye Özen İnci, Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.361-394, 2023 Creative Commons License

Ebelerin Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

in: Adli Ebelik, Doç. Dr. Hülya TÜRKMEN, Prof. Dr. Nazan TUNA ORAN, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Uzm. Adli Ebe İnci Yağmur TEZBASAN, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.425-450, 2023

Child protection in turkey under national and international law

in: The legal system for the protection of orphans of unknown parentage in Algeria, Boulahia Chahira, Editor, University Center si EI-Haoues Barika, Barika, pp.163-205, 2022

Human rights in the Case of Emergency use Authorization for covid-19 early approval for protection or are we just test persons?

in: Human rights in the regime Covid-19, SALVO ANDÒ, REFIK KORKUSUZ, PAOLA TODINI, Editor, UMANE QUESTIONI Università degli studi eCampus, Milan, pp.203-214, 2021

Temsil, md.40-48

in: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Turgut Öz, Emre Gökyayla, Faruk Acar, Hüseyin Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayınevi, Ankara, pp.595-745, 2019

Metrics

Publication

47

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals