Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji (Dr), Turkey

 • 2016 - 2020 Expertise In Medicine

  Izmir Katip Celebi University, School Of Medıcıne, Turkey

 • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1992 - 1999 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  İN VİTRO NÖROBLASTOM MODELİNDE HİPOKSİNİN TÜMÖR DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2005 Expertise In Medicine

  koroner arter hastalığının komorbid faktörler ve maliyet açısından analizi

  Izmir Katip Celebi University, School Of Medıcıne