Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MEHMET AKİF ERSOY’UN İNSAN ŞİİRİ

MILLI EGITIM , vol.12, no.133, pp.181-184, 2011 (Scopus)

ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİNDE TÜRK DÜNYASI

KARDAŞ EDEBİYATLAR , vol.1, no.41, pp.3-7, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Halit Ziya Uşaklıgil'in Genel Edebiyat Tarihi Yazma Denemesi

Uluslararası Tarih Kültür Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 3 - 05 May 2023, pp.764-771

Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Kadın Eğitimi Unsurları

2. Uluslararası Filoloji Kongresi, BANDIRMA, Turkey, 2 - 05 September 2020, pp.56-57

Dönemeçte’xxnin Prototipi Olarak ’xxŞehir Kulübünde’xx Hikâyesi

Tarık Buğra 100 Yaşında, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.125-128

İhtiyar Savaşçının Hikâyesi

Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 May 2017

Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu’xxnun Edebiyat Yazıları

Uluslararası Manisa Sempozyumu, Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017

Düzce’den Şiire Köprü Kurmak: Türkan İldeniz’in Şiir Dünyası

3. Uluslararası Düzce’de Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, Turkey, 5 - 08 May 2017, pp.301-312

MUHAMMET FERİT VECDİ’NİN ”İNSAN” MAKALESİ VE MEHMET AKİF’İN ”İNSAN” ŞİİRİ

MEHMET AKİF, ASIM VE GENÇLİK, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2014, vol.1, pp.55-59

DÜNKÜ TÜRKİYE DİZİSİNDE HORASAN ERENLERİ

TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE II. ZİLE SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 06 October 2011, vol.1, pp.98-104

AYFER TUNÇ’UN HİKÂYE KURGUSUNDA KULLANDIĞI TEKNİKLER

HİKÂYENİN BUGÜNÜ BUGÜNÜN HİKÂYESİ 80 SONRASI TÜRK HİKÂYESİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2007, vol.1, pp.298-302

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA BATI TRAKYA TÜRKLERİNE BİR BAKIŞ: TÜRK YILI 1928 GARBÎ TRAKYA TÜRKLERİ

II. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Munich, Germany, 27 - 29 January 2007, vol.1, pp.146-155

Ömer Seyfettin’xxin Eserlerinde Balkanlar

İkinci Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 October 1998, pp.29-34

IRMAK MECMUASI

I. BALIKESİR KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI BİLDİRİLERİ, Balıkesir, Turkey, 1 - 02 June 1998, vol.1, pp.448-461

Books & Book Chapters

Bir Muhtıranın Son Yaprakları

Dergah Yayınları, İstanbul, 2023

Nevruz Dergisinde Halit Ziya

in: İZMİR ARAŞTIRMALARI-ÖMER FARUK HUYUGÜZELE ARMAĞAN, Çağın Şerife, Nemutlu Özlem, Durgun H. Harika, Editor, Kent Yayınları, İzmir, pp.112-124, 2023

Cahit Külebinin Kadınları

in: Şiirimizin Kadın Kahramanları, Taştan, Zeki; Yağar, Ali Sair, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.352-359, 2023

Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Babalar ve Kızları

in: BABALAR VE KIZLARI ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM, ÇAĞIN Şerife, MAKTAL CANKO Dilek, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.269-286, 2022

Şöhret ve Zorlukların İç İçe Geçtiği Bir Hayat İçinde Muallim Naci

in: AKADEMİDE NEZAKET ÜSLÜBU - PROF. DR. iLHAN GENÇ ARMAĞANI, YALÇINKAYA ŞERİFE, YAZAR İLYAS, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.565-573, 2022

İzmir Basınının İlk Kadın Yazarı: Evliyazade Naciye

in: İzmir'de İz Bırakmış Öncü Kadın Yazarlar, Çağın Şerife, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.15-27, 2021

Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Kadın Eğitimi Unsurları

in: TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI -KÜLTÜREL OKUMALAR-, Osman ÜNLÜ, Ali Fuat ALTUNTAŞ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.32-63, 2021

Türkiye ve Türkmenistan Milli Marşları

in: 100 ÜLKE 100 MARŞ İSTİKLAL MARŞI, Emil Birol, Taştan Zeki, Editor, KESİT YAYINLARI, İstanbul, pp.245-250, 2021

Efsaneden Edebiyata: Çingene Kadınların Yeniden İnşası

in: ÇİNGENELER EDEBİYATA GİRİNCE, Çağın Şerife, Nemutlu Özlem, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.127-148, 2021

İKİ KADER YOLDAŞI: MEHMET AKİF VE SIRAT-I MÜSTAKİM/SEBİLÜRREŞAD

in: KABULÜNÜN 100. YILINDA İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMED ÂKİF ERSOY , GÖKÇEK Fazıl, KARADAĞ Arife, ARSLAN Mesut, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.59-69, 2021

HALİT ZİYA'NIN HİKÂYELERİNDE DELİLER

in: HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ÇELİK YAKUP, SAKALLI FATİH, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.217-224, 2021

Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Kadın Eğitimi Unsurları

in: Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları - Kültürel Okumalar -, ÜNLÜ Osman, ALTUNTAŞ Ali Fuat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.32-63, 2020

CRITICISM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKISH POETRY DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA

in: Contemplating Violence Against Women, Çağın Şerife, Türkyılmaz Zeynep, Yengül Gözde Nüfusçu, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.121-127, 2020

Türklüğe Dair Bir Konferans

in: Edebiyat Üzerine İncelemeler: Rıza Filizok’xxa Armağan, Şerife Çağın-Seçil Dumantepe, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.133-138, 2019

Mehmet Akif'in Şiirlerinde Savaş

in: Türk ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü Yavuz Akpınar, Nazım Muradov, Yılmaz Özkaya, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.649-659, 2018

5., 6., 7., 8. Sorular

in: 40 Soruda Türk Romanı, Narlı, Mehmet, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.29-40, 2018

Tanpınar’xxın Abasız Postsuz Dervişleri

in: Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, Şahin, İbrahim - Depe, Deniz - Ankay, Nurcan, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.233-244, 2018

Rübab-ı Şikeste

Dergah Yayınları, İstanbul, 2017

Badem Dalına Asılı Bebekler ve Üşüyen Sokak’ta Teknik

in: Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, İbrahim Şahin-Salim Çonoğlu, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.76-87, 2017 Sustainable Development

Karabibik ve Diğer Hikayeler

Dergah Yayınları, İstanbul, 2015

Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar

Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014

KISSADAN HİSSE

Dergah Yayınları, İstanbul, 2013

Mehmet Kaplan’xxın Eserlerinde Ahmet Haşim

in: Mehmet Kaplan, İnci Enginün-Yakup Çelik, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, pp.265-276, 2013

Araba Sevdası

Özgür Yayınları, İstanbul, 2012

Tarık Buğra'nın Romanlarında Yeniden Doğuş Teması

in: Romancı ve Hikâyeci Yönüyle Tarık Buğra, Gökçek Fazlı, Editor, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.39-48, 2010

Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin

in: Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan, Halef NAS, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.223-234, 2010

Turfanda mı Yoksa Turfa mı?

Özgür Yayınları, İstanbul, 2008

Efsaneden Edebiyata

in: Tunca Kortantamer İçin, Yavuz Akpınar, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.245-258, 2007

Eylül

Özgür Yayınları, İstanbul, 2006

Piyale

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2004

MÜSAMERETNAME

ÖZGÜR YAYINLARI, İstanbul, 2003

Çınar Ömrü

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998

Tokadizade Şekip

Akademi Kitabevi, İzmir, İzmir, 1998

Deneme-Tenkit-İnceleme

in: Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996, , Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.192-195, 1996

Mehmed Emin Resulzade’xxnin Stalin’xxe Mektubu

in: 3 MAYIS 1944 50. YIL TÜRKÇÜLÜK ARMAĞANI, Prof. Dr. İsmail AKA ve diğerleri, Editor, Akademi Kitabevi, İzmir, pp.55-60, 1994

Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti

AZERBAYCAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YAYINLARI, İstanbul, 1990

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

84

Project

4

Thesis Advisory

37

Open Access

36
UN Sustainable Development Goals