About


Grubun amacı Üniversitemizin alan kullanımı ve altyapı, enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı, sorumlu atık yönetimi, sorumlu su yönetimi, sorumlu ulaşım, yenilikçi eğitim ve araştırma bileşenleri başta olmak üzere sürdürülebilirlik felsefesi ile uyumlu olarak gelişmesini devam ettirecek çok disiplinli proje ve etkinliklerin planlanması ve uygulanmasıdır.