Su Kaynakları Yönetimi

Merkezin amacı, günümüzde gerek suya olan talebin artması ve gerekse su kirliliği nedeniyle kısıtlı hale gelen su kaynaklarının etkin yönetimi ile, su kaynaklı doğal afetlerden olan taşkınların kontrolüne yönelik olarak disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, su ile ilgili sorunların çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara aktarmak, su yönetimi konusunda danışmanlık yapmak, proje yürütmek ve yönetmektir.