About


 

Kamu Yönetiminde uyuşmazlıkların etkili şekilde müzakere edilebilmesi, aktörler arasında yaşanan ihtilafları aşmaya ve sorunları çözmeye katkı sağlar.

Bu çalışma grubunda, Prof.Dr. ÖMÜR NECZAN ÖZMEN tarafından Haziran ayında yapılacak sunum ile profesyonel yaşamda problemlerin masa başında hangi yöntemlerle müzakere edilebileceği ve çözüm yollarına nasıl ulaşılabileceği tartışılacaktır.