Kimya Araştırma Grubu

DEUKimya  Araştırma Grubumuz (KIMAG), iyo-analitik,  spektroskopik ve kromatografik analizler, mikro ekstraksiyon tekniklerinin geliştirilmesi, çeşitli afinite temelli sistemlerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda uygulamaları, ilaç kimyası, nanoparçacık kimyası, doğal ürünler kimyası, organik kimya, polimer kimyası gibi konulara yönelik ulusal ve uluslararası yeni bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmesi adına faaliyet yürütmektedir.