Human Performance Research Group

Bu grubun amacı insan performansını anlama ve geliştirme üzerine bilimsel araştırmalar kurgulamak ve hayata geçirmektir. 

Grubumuza hoşgeldiniz.