Theses

Benchmarking Uygulamasının Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi

Postgraduate - 2000

Sosyal Sigortalar Hukukunda kadın: 506 ve 5510 sayılı kanunlar bakımından değerlendirme

Doctorate - 2009

Kariyer sermayesi ve istihdam edilebilirliğin iş güvencesizliği üzerindeki etkisi

Doctorate - 2007 Sustainable Development

Ücret adaletinin iş davranışları üzerindeki etkileri

Doctorate - 2005

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’xxnda sigortalı olma koşulları

Postgraduate - 2000

Bilişim teknolojileri ve örgütsel iletişim

Postgraduate - 2001

Mesleki yaşam modelinin oluşturulması ve mesleki analizlerde kullanımı

Doctorate - 2007

KUŞAKLARARASI ADALETİN BİLEŞENLERİ VE ÖLÇÜMÜ: BİR ENDEKS ÖNERİSİ

Doctorate - 2019

Pozitif psikolojik sermayenin örgütsel bağlılıkla ilişkisi

Postgraduate - 2011

İşe bağlılık olgusu ve etkileyen faktörler

Postgraduate - 2001

Advising Theses

Components and measurement of intergenerational justice: Proposal of an index

ÇAKIR Ö. (Advisor)
Doctorate - 2019

Employment of disabled people and problems encountered: İzmir city case

SEÇER H. Ş. (Advisor)
Postgraduate - 2019

Social network websites in recruitment & selection processes and employer branding

SEÇER B. (Advisor)
Doctorate - 2020

The examination of the bridge employment case: A meta-analysis study

ÇAKIR Ö. (Advisor)
Postgraduate - 2013 Sustainable Development

Factors determining job and life satisfaction of working mothers

SEÇER H. Ş. (Advisor)
Postgraduate - 2019

Sustainable manpower planning system: A new model suggestion for Turkey

ÇAKIR Ö. (Advisor)
Doctorate - 2016

Organizational commitment and turnover intention for youth labor force

SEÇER B. (Advisor)
Postgraduate - 2019