Projects

Proje Başlığı: COVID-19 Salgınının Tarım Sektörü Üzerindeki Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023 Sustainable Development

Türkiye de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması

TUBITAK Project, 2011 - 2013

Sağlık Turizmi İstanbul a Yönelik Bir Değerlendirme Araştırma Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2012 - 2012