About


DHEEK çalışma grubumuzda, gebe kadınlara yönelik doğuma hazırlık eğitimleri vermekte ve eğiticilere yönelik doğuma hazırlık eğitimi eğiticileri yetiştirmekte olan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalımız öğretim üye ve elemanları ile kongre, sempozyum, çalıştay, eğitim, araştırma ve proje çalışmaları yürütülmektedir.