DEÜ Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bu grup DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Çalışmalarımız farklı alanlardan ağırlıklı olmakla birlikte ortak alan Sosyal Bilgiler Eğitimi alanındaki yayınlarımız ve çalışmalarımızdır.