Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları Çalışma Grubu- The Interdisciplinary Disaster Administration Research Group

Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları Çalışma Grubuna Hoş geldiniz 

Etkin Afet Yönetimine amaçlayan;  disiplinlararası ve disiplinlerötesi çalışmaları dünyanın gündeminde olan önemli bir çalışma alanı olarak gelişmektedir. Afet yönetiminin temel süreçleri ;  çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek afet ve acil durumlara karşı, kamu yöneticilerine ve farklı disiplinlerden ilgi gruplarına riski görmek ve krizlere karşı hazırlıklı olma ve bağlantılı olarak strateji geliştirebilme ve liderlik gösterebilmeleri  konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik projeler geliştirmek hedeflenmektedir. 

Afet yönetiminde, sadece idari sorumlulukları açısından değil;  toplumdaki aktörlerin temel sorumlulukları ve iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı afet riskleri bir bütün olarak dikkate alındığında akademik ve sektörel bütünleşiklik içinde işbirliğine dayalı çalışmaların önemine inanarak kurduğumuz bu Grup Çalışmaları,  destek ve katkılarınıza  açıktır.