Projects

3B Yazdırılabilir Puzolanlı Harçların Geliştirilmesi ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2021 - 2024