Çocuklarda Oral Premedikasyonda Diazepam Midazolam ve Midazolam Ketamin Kombinasyonunun Karşılaştırılması


Şenturk Z., KUVAKİ BALKAN B., GÖKMEN A. N., ARKAN A., Usta A., Atay A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.25, no.10, pp.438-446, 1997 (Peer-Reviewed Journal)