Music Education Undergraduate Students' Evaluation and Suggestions of Content Knowledge Courses in Distance Education


Uçal Canakay E., Ekdi Y. N., Tamcan E.

III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim, tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs sebebiyle en çok zarar gören alanlardan biridir. Bilindiği gibi ülkemizde 2020 yılı Mart ayında Covid-19 pandemisi sebebiyle eğitimöğretimin tüm kademelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi bu süreci üniversite bünyesinde oluşturulmuş bir uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütmüştür.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans öğretim programı, teorik derslerin yanı sıra birçok uygulamalı dersi de içermektedir. Bu sebeple, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini özellikle de uygulamaya dayalı alan eğitimi derslerini değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

Bu düşünceden hareketle bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen alan eğitimi derslerine yönelik değerlendirme yapmaları ve bundan sonra olabilecek uzaktan eğitim uygulamalarına ışık tutması için önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın verileri odak grup görüşme yöntemiyle elde edilecektir. Görüşmelerden elde edilen veriler için içerik analizi uygulanacak ve bulgular ortaya konacaktır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin uzaktan eğitim süreci, uzaktan eğitim platformunun kullanımı, derslerde kullanılan materyaller ile yöntem ve teknikler, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, uzaktan eğitim sürecinin mesleki gelişimlerine katkısı, hibrit eğitim ya da yeniden uzaktan eğitim ile planlanacak derslerle ilgili öneriler çerçevesinde sunulacaktır.