İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki


ALP M., ERKANLI B.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)