Satışın Geleceği


Özkan P.

in: Değişen Dünyada Satışta Başarı Yeni Stratejiler, İçlem Er,Fatma Demirağ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.26-57, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.26-57
  • Editors: İçlem Er,Fatma Demirağ, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Pazarlama alanındaki diğer faaliyetlerden farklı olarak “satış”, uygarlıktarihinin başlangıcından itibaren farklı formlarda olsa da hep var olmuştur(Butler,1918:14-45). Bu eşzamanlılık sayesinde, satış ve satış yönetiminin ev-rimi ve gelişimi insanlık tarihindeki kritik değişimler izlenerek ortaya konulabilir.Modern satış ve satış yönetiminin ortaya çıkışı, sanayi devriminin getirdiği ge-lişmelerle başlamakta ve 20. yüzyılın sonlarına doğru modern satış çağınaevrilmektedir (Powers, 2016:225). Satış alanındaki akademik yazın incelendi-ğinde 1930’lu yıllarda Büyük Buhran’ın yarattığı resesyon nedeniyle satış ala-nına akademik ilginin arttığı, 1950’ler ve 1960’lar boyunca ekonomideki bü-yüme ve artan rekabete uyumlu olarak özellikle satış süreci ve tekniklerinintemel satış araştırma alanları olduğu görülmektedir. 1980’lerle birlikte satışperformansı, motivasyon, satışçı seçimi ve işe alım gibi konuların bu temel lite-ratüre eklendiği, 1990’ların sonlarından itibaren ise satış teknolojileri alanında-ki öncü çalışmaların akademik dergilerde araştırmacılarla buluştuğu söylenebilir(Geiger ve Guanzi, 2009:873-875).21. yüzyılın ilk yirmi yılı, insanl