İntramuskülüler Piroksikam Uygulamasının Postoperatif Dönemde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi İçin Verilen Meperidine Etkileri


Çelikkaleli C., GÖKMEN A. N., KUVAKİ BALKAN B., Karadibak K., Günerli A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.27, no.8, pp.406-410, 1999 (Peer-Reviewed Journal)