6331 Çerçevesinde Alışveriş Merkezlerinde İşveren Yükümlülükleri ve Bir Risk Değerlendirmesi Örneği


KILKIŞ İ., GÜLER C., GÖKULU O.

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.16, no.2, pp.66-95, 2014 (Peer-Reviewed Journal)