Christine Nöstlinger in Romanlarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kişisel Gelişim Temasına Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu Yardımcı E., Uslu K.

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.867-884

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.867-884
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programına göre, Türkçe derslerinde yararlanılacak metinlerin birtakım temaları içermesi gerekir. Bu temalardan biri de “kişisel gelişim” temasıdır ve bu temaya bağlı toplam on iki alt tema yer almaktadır: “kendini tanıma”, “kendine saygı”, “kişilik tipleri”, “empati”, “sorumluluk”, “sosyal gelişim”, “olumlu düşünme”, “meslek seçimi”, “karar verme”, “başarı”, “girişimcilik”, “öz eleştiri”. Bu çalışmanın amacı, Avusturyalı çocuk edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger’in 11- 13 yaş grubundaki çocuklara, çalışmamız kapsamında 6, 7, 8. sınıflara, seslenen romanlarını söz konusu programdaki “kişisel gelişim” ana temasına ve bu temaya bağlı on iki alt temaya göre incelemektir. Veriler, Christine Nöstlinger’in Türkçeye çevrilmiş ve 6, 7, 8. sınıflara seslenen yedi romanından elde edilmiş; içerik çözümlemesi tekniğiyle çözümlenmiştir. Toplanan veriler sıklık puanı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Christine Nöstlinger’in romanlarının Türkçe öğretim programındaki “kişisel gelişim” temasıyla büyük oranda örtüştüğü görülmüştür. Bu doğrultuda, Türkçe derslerinde Christine Nöstlinger’in romanlarından yararlanılabileceği düşünülmektedir.