Aziz Nesin in Şimdiki Çocuklar Harika Kitabıyla Zehra İpşiroğlu nun Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika Kitabının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken İç Ve Dış Yapı Özellikleri Açısından Karşılaştırılması


Creative Commons License

Kitiş Çınar E., Uslu Yardımcı E.

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.686-705

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.686-705
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Aziz Nesin'in yazmış olduğu "Şimdiki Çocuklar Harika" adlı kitabı ile bu kitaba çok benzer nitelikler taşıyan Zehra İpşiroğlu'nun "Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika" adlı kitabının çocuk kitaplarında bulunması gereken iç ve dış yapı özellikleri bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Boyutlar, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, resimler ve harfler çocuk kitaplarının dış yapı özelliklerini oluştururken, iç yapı özelliklerinde ise izlek (tema), konu, kahramanlar, plan, dil ve anlatım yer almaktadır. Söz konusu kitaplar bu bağlamda incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma tarama yöntemiyle yapılmıştır. Sonuç olarak karşılaştırılan iki kitabın dış yapı özellikleri tamamen farklı olmakla birlikte iç yapı özelliklerinde benzerlik ve farklılıkların bir arada bulunduğu görülmüştür.