COVID-19 Pandemisinde Endotrakeal Entübasyon için yapılan Mavi Kod Çağırılarının İncelenmesi: Retrospektif Bir Yıllık Kesitsel Çalışma.


KUVAKİ BALKAN B., ÖZBİLGİN Ş., AKSU ERDOST H., ÖÇMEN E., Tütüncü N., ÖZDEMİR M., ...More

RESÜSİTASYON DERNEĞİ IV. SEMPOZYUM YENILENEN RESÜSITASYON KILAVUZLARI 2021, 09 April 2021, vol.1, pp.5-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.5-10
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes