an Investigation on the Recreational Activities of the Characters in Youth Novels


Creative Commons License

Uslu Yardımcı E.

Kültür Evreni, vol.7, no.25, pp.55-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 25
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Kültür Evreni
  • Page Numbers: pp.55-69
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Boş zamanları değerlendirme (rekreation) kişinin çalışmaya ve temel gereksinimlerini karşılamaya ayırdığı zaman dışında kalan zamanını (leisure time), kendi gelişimine katkı sağlayacak biçimde etkili ve verimli kullanılmasıdır.  Çağdaş yaşamın bir gereği olarak boş zamanları değerlendirme, özellikle gençler açısında kritik bir önem taşır.  Gençlik edebiyatı ise gençlere boş zamanlarını değerlendirebilecekleri farklı etkinlikler ve öykünülecek farklı kişilik modelleri sunması bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 11-14 yaş grubuna (ilkgençlik çağına) seslenen gençlik romanlarındaki  karakterlerin boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerini çözümlemektir. Çalışmada bu yaş grubu için uygun yedi roman incelenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Verilerin çözümlenmesinde ise bir nitel araştırma yöntemi olan içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin sıklık puanı hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuçta gençlik romanlarında en çok toplumsal etkinlikler kategorisine yer verildiği; bu kategoriyi sırasıyla pratik, entelektüel, fiziksel, sanatsal etkinlikler kategorilerinin izlediği görülmüştür.