Kambiyo Senetlerine Dayalı Menfi Tespit Davalarında İspat Yükü Açısından "Hayatın Olağan Akışı" Kavramı


GÖKSOY Y. C.

Ticaret Hukuku Sempozyumu 2022 Sorunlar ve Çözüm Önerileri 9-12 Şubat 2022 Bildiriler, pp.539-562, 2021 (Peer-Reviewed Journal)