University Youth Reproductive and Sexual Health Knowledge and Peer Education


Creative Commons License

Dağ H., Dönmez S., Şirin A., Kavlak O.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.10-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-17
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

This study was made to analyze the effects of peer education on reproductive and sexual health knowledge level of the university youth by using pre-post test pre-experimental model. The sample was composed of 331 students. The knowledge level of them who were trained by peer educators were measured by using Sexual and Reproductive Health Knowledge Level Measurement Questionnairebetween February- June 2009.The study was determined that 61% of the students never had education about reproductive health. The common knowledge source of the students were found books-internet-friends and 37% of them want to take it from the health staff. 25% of them were using birth controlling methods. The students’ level of knowledge change was found that 18.1% unchanged and 81.3% increased. The chi-square analysis was made to compare the knowledge level of pre-post test and found no significant difference (x2= 30,609, p<0.05). Peer education was found effective in improving knowledge.

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin cinsel ve üreme sağlığı konusunda bilgi düzeyleri üzerine akran eğitiminin etkisini incelemek amacıyla ön test-son test deneme modeli türünde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 331 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Şubat-Haziran 2009 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından eğitilen sağlık öğrencilerinden oluşan 20 kişilik akran eğitimci grubunun eğitim verdiği üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyleri “Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Düzeyi Ölçme Anketi” kullanılarak saptanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin %61’inin daha önce üreme sağlığıyla ilgili eğitim almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin en sık kullandıkları bilgi kaynağı kitap-internet-arkadaş olarak saptanmış olup, %37’si bu bilgileri sağlık çalışanından almak istemektedir. Öğrencilerin %25’inin doğum kontrol yöntemi kullandıkları saptanmıştır. Eğitim sonrası öğrencilerin %18,1’inin bilgi değişim düzeyi değişmezken ve %81.3’ünün artmış olduğu, ön test ve son test bilgi durumunu karşılaştırmak için yapılan ki kare analizinde anlamlı fark elde edilmiştir (x2=30.609, p<0.05). Akran eğitiminin gençlerin cinsel ve üreme sağlığı bilgilerini arttırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.