GENDERING JUDGEMENT FROM MYTHOS TO LOGOS AND THE MASCULINE CONSTRUCTION OF LAW


Creative Commons License

Duva Kaya Ö.

Ankara Barosu Dergisi, no.2015/4, pp.27-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Ankara Barosu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-43
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Turkish judicial system has many problem in the sense of discriminatory practices and integrating power. As we witness many case, legislation can not solve this kind of problems without critics about social structure and judicial organ. Furthermore, the actors of judicial system produce this discriminatory practices by themselves. It should be an analysis on the masculine character of judicial system to explore the roots of the problem and reveal the oppressive dimension of judical function. In this study, Aeschylus’ trilogy of Oresteia has selected to indicate the masculine character of judiciary power. The Oresteia is one of the most important and influential of all Greek dramas due to it has a transformative character in society and tradition. In Oresteia, we witness the trial both as reflection on the political and social life in Ancient Greece and ideological instrument used in conducting and justifying the political and social situation; and constituting a juridical system at the same time. Judicial system and masculine power has simultaneously established by mythos.

Keywords: Masculinity, judgement, mythos, discrimination, otherization.

Türk yargı sisteminin, ayrımcı pratikler ve güçle bütünleşmiş olmak gibi pek çok problemi bulunmaktadır. Pek çok durumda tanık olduğumuz gibi, yasama, yargı organı ve sosyal yapıya dair bir eleştiri getirmeden, kendi başına bu tür problemleri çözemez. Dahası, yargı sisteminin aktörleri bu ayrımcı pratikleri kendileri üretmektedirler. Problemin kökenine inmek ve yargının baskıcı boyutunu açığa çıkarmak için yargı sisteminin erkeksi karakterini analiz etmek gerekir. Bu çalışmada, Aiskhylos’un Orestes üçlemesi yargı erkinin erkeksi karakterini göstermek üzere seçilmiştir. Orestes, toplumu ve geleneği dönüştürücü karakteri nedeniyle, Yunan tragedyalarının en önemlilerinden ve iz bırakmış olanlarındandır. Orestes’te hem Antik Yunan’daki politik ve sosyal yaşamın sorgulanışı hem de ideolojik politik ve sosyal durumu yöneten ve meşrulaştıran ideolojik araçlara ve hukuk sisteminin inşasına tanık oluruz. Yargı sistemi ve erkeksi iktidar eşzamanlı bir biçimde, mitos yoluyla tesis edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Erkek(si)lik, yargı, mitos, ayrımcılık, ötekileştirme.