Kültürel Miras Alanlarının Korunmasına İlişkin Mevzuatın Afet Riskleri ve Yönetimi Açısından İrdelenmesi


Aslan M., Erdin H. E.

6th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD2022 Bursa - Turkey), Bursa, Turkey, 21 October 2022, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Cultural properties and cultural heritage sites that establish the connection between the past, present and future in terms of the history of humanity and settlements are vulnerable and fragile in the face of disaster risks as well as physical obsolescence and are in danger of extinction. At this point, it is observed that on the basis of the protection and sustainability of cultural heritage sites, many studies have been carried out around the world on protection planning and disaster management in line with the disaster risks in question. There are differences in the national protection approaches and policies of the countries, and accordingly there are differences in the legal and administrative framework. In this study, it is aimed to evaluate the relevant legislation on the protection of cultural heritage sites in Turkey in terms of disaster risks and management, and to determine the fragility of cultural heritage sites in the legal and administrative framework. As a result, with this study, it will be possible to present an evaluation of what kind of strategies and tools can be developed for the protection of cultural heritage sites in terms of disaster risks and management in conservation planning studies.

İnsanlık ve yerleşmeler tarihi açısından geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağlantıyı kuran kültür varlıkları ve kültürel miras alanları fiziksel eskimenin yanı sıra afet riskleri karşısında tehlikelere açık ve kırılgan bir niteliğe sahip olup, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu noktada kültürel miras alanlarının korunması ve sürdürülebilir olması temelinde söz konusu afet riskleri doğrultusunda koruma planlaması ve afet yönetimine ilişkin dünya genelinde pek çok çalışma yürütülmüş olduğu gözlenmektedir. Ülkelerin ulusal koruma yaklaşım ve politikalarında farklılıklar bulunmakta ve buna bağlı olarak hukuksal ve yönetsel çerçevede farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  Bu çalışmada ulusal ölçekte Türkiye’de kültürel miras alanlarının korunmasına ilişkin ilgili mevzuatın, afet riskleri ve yönetimi açısından değerlendirilmesi ve kültürel miras alanlarının hukuksal ve yönetsel çerçevede kırılganlığının saptanabilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma ile koruma planlaması çalışmalarında afet riskleri ve yönetimi açısından kültürel miras alanlarını korumaya ilişkin ne tür strateji ve araçların geliştirilebileceğine ilişkin bir değerlendirmenin ortaya konulması söz konusu olabilecektir.