Yerlileştirme Faaliyetlerinde Alt Yüklenici Seçimi İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi


Yıldız Ş. A., Özçelik M., Akaba S., Altan S., Bilgi N. Y., Bodur K., ...More

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.38, pp.54-64, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, alt yüklenici seçimi problemi için ankete dayalı çok kriterli karar verme metodolojisi geliştirilmiştir. Anket çalışması alt yüklenici firmanın iş tipine uygun olarak ilgili ana iş alanlarında gerçekleştirilir. Bu alanlar belirlenen ana boyutlara göre değerlendirilir. Geliştirilen metodolojide ilk olarak ana iş alanları ve ana iş boyutlarının nispi önemleri yani ağırlıklarının hesaplanması için FUCOM ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra anket sonuçları ve hesaplanan ağırlıklar dikkate alınarak, çok kriterli karar vermede kullanılan TOPSİS, VIKOR, Uzlaşık programlama ve MABAC tekniklerine dayanan alt yüklenici firmaların seçimine ilişkin bir sıralama yöntemi sunulmuştur.