Evaluation of the Learning Processes of Students Trained Through Online Cello Masterclasses


Creative Commons License

Kocamangil G. N., Altungül A., Girgin M.

Konservatoryum, vol.8, no.1, pp.29-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/cons2021-881008
  • Journal Name: Konservatoryum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-40
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

With the development of technology, the applications of communication tools are growing. The opportunities offered by the internet affect our lives and make it easier to access information. Information resources were limited when technology was not widespread, and our only options were written sources available in libraries. Nowadays, thanks to the internet, it is possible to access information in visual, auditory, and written forms without the limitations of time and place. Thus, distance is no object to attending events, such as seminars, courses, lectures, or concerts, virtually or to access any information. These online opportunities also provide an economic advantage in the field of education by eliminating the expenses of accommodation, transportation, and food that the participants must otherwise bear. Therefore, the idea is growing that information transfer made through online systems is not limited to written or oral education; it is now possible in the field of art and music education, as well. This study aims to determine the advantages and disadvantages of online systems for students.

Keywords: Online, Masterclass, Cello 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim araçlarının günlük hayatımızdaki kullanım alanları da artmaktadır. İnternetin bizlere sunduğu olanakların hayatımızın hemen hemen her alanında etkisini gösterdiği kuşkusuz bir gerçek olduğu gibi; yaygınlaşması da bilgiye ulaşabilmeyi kolaylaştırmıştır. Örneğin, teknolojinin yaygın olmadığı dönemlerde, aradığımız bilgiye ulaşmak adına elimizdeki imkânların sınırlı olduğunu ve neredeyse tek seçeneğimizin kütüphanelerdeki yazılı kaynaklardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise internetin sağladığı olanaklar sayesinde istediğimiz bilgiye görsel, işitsel ve yazılı bir şekilde, herhangi bir zaman ve mekân sınırlaması olmadan ulaşmak artık mümkün olmaktadır. Oluşturulan bu sanal ortam sayesinde, değişik alanlarda düzenlenen seminer, kurs, ders, konser gibi etkinliklere katılmak veya herhangi bir bilgiye ulaşmak için mesafeler önemini yitirmiştir. Çevrimiçi sistemde düzenlenebilen bu çalışmalar; katılımcıların karşılaması gereken konaklama, ulaşım, yemek gibi başlıca giderleri ortadan kaldırarak, ekonomik bir avantaj sağlayıp, eğitim alanında da önemli bir yarar sağlamaktadır. Buradan yola çıkılarak, çevrimiçi sistem üzerinden yapılan bilgi aktarımlarının sadece yazılı veya sözlü eğitim ile sınırlı kalmayarak, sanat alanı ve müzik eğitiminde de mümkün olabileceği fikri akıllarda canlanmaktadır. “Çevrimiçi Viyolonsel Ustalık Sınıfları’nda Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerine ilişkin Değerlendirmeler” adlı bu çalışmada, bu sistemin öğrenciler açısından avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi, Ustalık Sınıfı, Viyolonsel