EVALUATION ON SOLFEGGIO-DICTATION-THEORY, HARMONY AND COMPOSITION COURSES CONDUCTED THROUGH THE SAKAI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM


Creative Commons License

Girgin M., Dolgun Ildız A., Özlük N.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.10, no.124, pp.192-214, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Following the field of health, the field of education has been the most affected field by the Covid-19 global outbreak. As in all the education fields, this situation has also affected the conservatory institutions that provide education in the field of music. With the development of Learning Management Systems, which have become a high-capacity learning center, online education has gained a different dimension. Educational institutions have had to turn their direction to online learning, which is still discussed and questioned in terms of reliability, as it is suitable for pandemic conditions. One of them is Sakai Learning Management System, used by more than 350 educational institutions according to 2020 data. By using the survey method, this article aims to investigate the efficiency of the solfeggio-dictation-theory, harmony and composition lessons that conducted over Sakai Learning Management System, on the education of conservatory students who received music education at different ages and had to continue their education through the online system under the pandemic conditions. The difficulties encountered in these courses, which include both theoretical and practical parts, have been identified and some suggestions have been put forward to prevent the obstacles that encountered especially in the practical part of the courses. 


Keywords: Online Education, Pandemic, Sakai, Solfeje-Dictation-Theory, Harmony, Composition. 

 Özet

Sağlık alanından sonra Covid-19 küresel salgınının en çok etkilediği alan eğitim alanı olmuştur. Tüm eğitim alanlarında olduğu gibi bu durum müzik alanında eğitim veren konservatuvar kurumlarını da etkilemiştir. Yüksek kapasiteli öğrenme merkezi halini alan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesiyle uzaktan eğitim farklı bir boyut kazanmış ve eğitim kurumları yönlerini, pandemi koşullarına uygun olduğu için halen tartışılan ve güvenilirliğinin sorgulandığı uzaktan eğitime çevirmek zorunda kalmıştır. Bu Öğrenme Yönetim Sistemlerinden birisi olan Sakai Öğrenme Yönetim Sistemi, 2020 yılı verilerine göre 350’den fazla eğitim kuruluşu tarafından kullanılmaktadır. Bu makalede, pandemi şartlarında eğitimlerine çevrimiçi sistem yoluyla devam etmek sorunda kalan farklı yaşlardaki konservatuvar öğrencilerinden anketler yoluyla veriler elde edilmiştir. Bu anketlerle, Sakai Öğrenme Yönetim sistemi üzerinden yürütülen Solfej-Dikte-Teori, Armoni ve Kompozisyon derslerinin verimliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hem uygulama hem de teorik alanları içeren bu dersler için karşılaşılan zorluklar tespit edilmiş ve özellikle de uygulama alanında karşılaşılan engellerin olabildiğince önüne geçilebilmesi için birtakım öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Çevrimiçi Eğitim Pandemi Sakai Solfej-Dikte-Teori Armoni Kompozisyon