Kullanımda Olan 2,5 MW Kapasiteli Bir Rüzgâr Türbininden Veri Toplanması, Sistem Tanımlama ve Model Güncelleme


Öztürkoğlu O., Taner Y., Yurtseven V., Özçelik Ö., Günel S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.25, no.75, pp.611-622, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rüzgâr enerjisi, dünya genelinde hızla artan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın çevreci çözümlerle giderilmesi gerekliliğiyle önemini her geçen gün arttırmaktadır. Kısa zamanda daha çok enerji üretebilen görece büyük rüzgâr türbinleri, rüzgâr enerji potansiyelinin fazla olması nedeniyle deprem bölgelerinde de inşa edilmektedir. Rüzgâr türbinlerinin ekonomik ömrü boyunca operasyonel kalabilmesi için yapısal bütünlüğünün izlenmesi ve dinamik özelliklerinin değişken operasyonel ve çevresel faktörler altında belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kullanımda olan 2,5 MW üretim kapasiteli bir rüzgâr türbini için özgün veri toplama sistemi tasarlanmıştır. Sistemin kendi sensörlerinin topladığı ivme, sıcaklık ve nem verilerine ek olarak türbin SCADA sisteminden alınan rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, rotor hızı, nasel yönü, pitch açısı ve anlık enerji üretim değeri verileri senkronize olarak kaydedilmiştir. Farklı çevresel ve operasyonel koşullar altında toplanan ivme verileri ile operasyonel modal analizler yapılmış ve türbinin dinamik özellikleri belirlenmiştir. Son olarak mod frekanslarının çevresel ve operasyonel faktörler ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak, türbinin sayısal modeli güncellenmiştir.