Sosyoloji Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler


Konuk Kandemir N. (Editor)

Serüven Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Serüven Yayınevi
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İnterdisipliner bir alan olarak sosyolojinin araştırma konuları, farklı bilim dallarından beslenmekte, aynı zamanda diğer bilim dallarına da ışık tutmaktadır. Her ne kadar alanın bu zenginliği “sosyolojinin sosyolojisi” bağlamında tartışma konusu olsa da Dünya ölçeğinde ortak çalışmaların, disiplinler arası yaklaşımın önemsendiği söylenmelidir. Sosyoloji disiplinin geniş yelpazesinden farklı konulara teorik ve pratik yönleriyle değinen çalışmaları içeren kitabın, toplumsal düzen kavramının ahlak ile ilişkilendirildiği Toplumsal Düzen, Birey ve Ahlak isimli bölümünde “Ahlâk nedir sorusu bireysel ve toplumsal açıdan tartışıldığında, “toplumsal düzen” nihai amacı ile karşılaşılmaktadır. Diğer yandan toplumsal düzen, hukuk, ahlâk ve din kuralları ile şekillenmektedir, toplum varlığını bu unsurlar sayesinde koruyabilmektedir. Hukukun, dinin ve ahlâkın olmadığı bir yerde toplumun varlığını -kaos olmadan- devam ettirmesi düşünülemez. Ancak toplum tarafından benimsenen ahlâkı, bireysel olan ahlâki davranışların toplamı olarak görmek, değersizleştirme anlamı taşımakta ve bireyin içsel-dışsal ahlâk anlamlandırmalarını kısırlaştırmakta ve değersizleştirmektedir.” denilerek birey-toplum-ahlak ilişkisi irdelenmektedir.

.....

Şüphesiz özellikle sosyoloji alanındaki tartışmalarda toplumun dinamik yapısı hem araştırmaları şekillendirmekte hem de toplum yapılan çalışmalarla şekil kazanmaktadır. Bu çerçevede ele alındığında yapılan her çalışma eksiktir, bitmemiştir, eleştirilmeye muhtaçtır. Ancak diğer yandan yapılan araştırmalar, teorik ve pratik çalışmalar bu seyrin önemli mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla kitabın okurlara, topluma ve bir disiplin olarak sosyolojiye katkı sağlaması ve faydalı olması umulmuştur.