BİSFOSFONATA BAĞLI OSTEONEKROZ (BON) OLGULARINDA MANDİBULAR KEMİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER KANTİTATİF BİR ÇALIŞMA


ALPÖZ E., GÜNERİ P., EFEOĞLU C., ÇANKAYA H., BOYACIOĞLU H.

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No