Şerbetlerin Türk Mutfak Kültüründeki Yeri ve Önemine Dair Bir Araştırma1


KAYABAŞI A., BUCAK T.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.71-96, 2022 (Peer-Reviewed Journal)