İMAM MÂTÜRÎDÎ VE EBUSSUÛD’UN TEFSİRLERİNDE HZ.MERYEM


MEMİŞ M.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.XLIII, pp.101-141, 2016 (Peer-Reviewed Journal)